Informácie o udalostiach

Stretnutie zástupcov AGEL SK so študentmi Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, UKF v Nitre

20.2. a 21. 2. 2019 sa na pôde UKF v Nitre, na FSVaZ uskutočnili stretnutia zástupcov spoločnosti AGEL SK a.s., ktorá prevádzkuje 9 nemocníc na Slovensku, s ošetrovateľmi a záchranármi, aby im predstavili štipendijný program a možnosť prvého zamestnania.

Je v záujme slovenského zdravotníctva, aby slovenskí zdravotníci liečili slovenských pacientov. Realita je taká, že v našich nemocniciach lekári aj sestry chýbajú.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sme sa v spoločnosti AGEL SK a.s. rozhodli prísť s iniciatívou a osloviť medikov, ošetrovateľov a záchranárov už počas štúdia. Zaostrili sme svoju pozornosť na medikov 5. a 6. ročníkov, ošetrovateľov bakalárskeho aj magisterského štúdia. Pripravili sme pre študentov nielen štipendium a teda finančnú podporu počas štúdia, ale aj pohľad do zákulisia našich zdravotníckych zariadení s cieľom získať ich pozornosť a zasvietiť reflektor na našu spoločnosť ako ich budúceho prvého zamestnávateľa. Core message projektu „Viem ako a kde“ máme v pláne komunikovať aktívne a nepretržite prostredníctvom webovej stránky viemakoakde.sk, ktorá má dlhodobo slúžiť nielen ako informačná platforma, ale hlavne ako interaktívna sociálna sieť, kde študenti lepšie spoznajú nás a my ich.

Otvorili sme dvere do prvých univerzít, nadviazali vzťahy so Spolkami medikov a zástupcami univerzít a vysokých škôl. Prvú prezentáciu sme odštartovali na LF UPJŠ v Košiciach a ďalej sme pokračovali dvomi prezentáciami na UKF v Nitre. O svojej budúcej kariére na UKF v Nitre, FSVaZ sa s nami prišlo porozprávať viac ako 100 študentov. Atmosféra bola živá a priateľská. Záujem študentov smeroval najmä k možnosti zamestnania sa v jednotlivých nemocniciach a k podmienkam výplaty štipendia. Študenti ocenili prezentácie našich speakrov, lekárov a sestier, ktorí porozprávali svoj príbeh v AGEL. Hosťami podujatia boli naši kolegovia MUDr. Rudolf Pelikán, MPH námestník riaditeľa pre zdravotnú starostlivosť a PhDr. Jana Ondrišová námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo z Nemocnice Komárno.

Veríme, že meno našej spoločnosti po tomto stretnutí začalo rezonovať v mysliach študentov pri uvažovaní o ich prvom zamestnaní.

Študenti môžu nájsť všetky potrebné informácie k štipendijnému programu, ako aj zaujímavosti z jednotlivých prezentácií na študentskom webe viemakoakde.sk

Ing. Zuzana Cyprichová, Business Development Director, AGEL SK a.s.