Informácie o udalostiach

Návšteva Sue Moorhead PhD, RN, docentky na University of Iowa

V dňoch 8.-12.10.2018 sme na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva privítali významnú odborníčku v oblasti ošetrovateľských klasifikačných systémov z USA. Sue Moorhead PhD, RN, je docentkou a riaditeľkou Centra pre ošetrovateľské klasifikácie a klinickú efektivitu (Center for Nursing Classification and Clinical Effectiveness) na University of Iowa.

Pedagogicky pôsobí na University of Iowa viac ako 30 rokov. Jej výskum sa zameriava na vývoj a implementáciu štandardizovanej ošetrovateľskej terminológie a výskum efektívnosti. Je vedúcou editorkou publikácie Klasifikačné výsledky v ošetrovateľstve (Nursing Outcomes Classifications), ktorej šesť vydaní je v súčasnosti preložených spolu do deviatich jazykov.

Katedra ošetrovateľstva sa venuje téme štandardizácie ošetrovateľskej terminológie s použitím klasifikačných systémov viac ako 10 rokov. Na katedre už dlhšie rozvíjame spoluprácu so zahraničnými inštitúciami a odborníkmi a vďaka podpore projektu „Internacionalizácia procesu vzdelávania a akademického prostredia na UKF v Nitre“ (projekt č. 001UKF-2/2016) k nám mohla Sue Moorhead zavítať aj osobne. Počas celého týždňa prebiehali prednášky, workshopy a diskusie na tému používania klasifikačných systémov v ošetrovateľstve ako s pedagógmi, tak aj so študentmi katedry. Ide o aktuálne témy aj z hľadiska možnosti implementovania klasifikačných systémov ošetrovateľskej starostlivosti na národnej úrovni, ktoré u nás v súčasnej dobe úplne absentujú.

Vďaka osobnému stretnutiu sme posilnili spoluprácu a naplánovali ďalšie kroky pre vzdelávanie a výskum v oblasti problematiky ošetrovateľských klasifikačných systémov.