Informácie o udalostiach

Zapoj sa do súťaže študentov 3. ročníkov v študijnom odbore Ošetrovateľstvo s názvom „Florence roka 2018“

Dňa 3.10. 2018 bol na pôde FSVaZ UKF v Nitre prezentovať podmienky súťaže pre našich študentov 3. ročníka študijného odboru Ošetrovateľstvo námestník pre ošetrovateľskú starostlivosť nemocnice Svet zdravia a.s. , NsP Sv. Lukáša Galanta, a. s. PhDr. Martin Ballay, MPH, MBA. Cieľom súťaže Florence roka je  dať šancu študentom vyskúšať si svoje sily vo vedomostiach v rámci fakúlt ošetrovateľstva, ako aj VOV na SZŠ v rámci Slovenska.

Veríme, že sa naši študenti sa nielen zapoja do súťaže, ale budú úspešní a svojimi vedomosťami a skúsenosťami sa dostanú medzi TOP finalistov a budú bojovať aj o titul „Forence roka 2018“.

Viac informácií k súťaži: http://www.florenceroka.sk/#home