Informácie o udalostiach

Stretnutie s učiteľmi a študentmi z University of Wisconsin-Green Bay

Vďaka úsiliu a spojeniu vedúcej Dr. Rebecca Hovarter  z University of Wisconsin-Green Bay sa na konci letného semestra odborné asistentky PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD. a PhDr. Erika Krištofová, PhD. spolu so študentkou Barborou Dubcovou z Katedry ošetrovateľstva FSVaZ  stretli na pracovnom stretnutí. Schôdzka sa uskutočnila v priestoroch Bratislavského hradu s Dr. Rebecca Hovarter, jej kolegami Janet Reilly a štrnástimi študentmi z ich vzdelávacieho programu určenému pre sestry. Cieľom spoločného stretnutia bola diskusia v oblasti poskytovania komunitnej ošetrovateľskej starostlivosti o rizikové a špeciálne skupiny v podmienkach Slovenska a USA. Etablované programy na oboch univerzitách majú spoločné, ale aj rozdielne aspekty vzdelávacích programov zameraných na komunitnú starostlivosť. Záverom bola výzva z oboch strán o všetkom spoločne diskutovať, vymieňať si skúsenosti a prehĺbiť spoluprácu. Ďakujeme Asociácii pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu v Bratislave, že nám toto profesionálne stretnutie umožnila. Ľuboslava Pavelová,  Erika Krištofová