Informácie o udalostiach

Erasmus+

ERASMUS+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej príprave, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020. Poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v rôznych oblastiach a dáva tým príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky a zručnosti. Túto jedinečnú možnosť využilo aj 15 študentov 2. ročníka, ktorí počas mesiacov marec-august 2017 sa zúčastnili na mobilite v Českej republike, vo Fakultní nemocnici v Motole a vo Fakultní nemocnici v Brne. Svoje zážitky a skúsenosti z odbornej stáže spracovali v nasledovných prezentáciách:

Marek Sýkora: Sestra a ERASMUS+

Viktória Šutová: Letná stáž Erasmus+ v Brne

Počas pobytu na stáži vo FN Motol tým Erasmus študentov – Aneta Lobodová, Zuzana Holubčíková, Ivana Kazimierová – sa zúčastnil odbornej súťaže FNM, kde získali krásne 2. miesto.

Dostali ste chuť prihlásiť sa na mobilitu aj Vy?   

1. Vyberte si zahraničnú inštitúciu
2. Konzultujte svoj výber s katedrovým koordinátorom
3. Založte prihlášku a prílohy cez aplikáciu StudyAbroad
4. Vytlačte všetky dokumenty z aplikácie
5. Doručte ich katedrovému koordinátorovi do stanoveného termínu
6. Zúčastnite sa výberového konania na katedre

Koordinátorkou Erasmus na Katedre ošetrovateľstva je PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.