Informácie o udalostiach

Univerzitná kvapka krvi

Darovanie krvi je hlboko ľudský čin zachraňujúci životy. Ďakujeme preto všetkým ktorí 2.5.2018 vo vestibule UKF v Nitre sa rozhodli dobrovoľne a bezplatne darovať túto najvzácnejšiu tekutinu. Akciu Univerzitná kvapka krvi vrámci Nitrianskych univerzitných dní 2018 organizovali  PhDr. Miroslava Líšková, PhD., Mgr. Tímea Kamenická (UKF), PhDr. Erika Krištofová, PhD. (KO FSVaZ UKF). Odbery zabezpečili členovia Národnej transfúznej služby v Nitre pri asistencii študentiek z Katedry ošetrovateľstva Lucie Kutlákovej a Petry Lukůvkovej z 2. ročníka.