Informácie o udalostiach

Losovanie kliník

25. apríla 2018 študenti tretieho ročníka odboru ošetrovateľstvo vylosovali kliniku kde budú vykonávať ošetrovanie pacienta na praktických štátnych skúškach. Sú to Interná, Chirurgická, Psychiatrická a Detská klinika Fakultnej nemocnice v Nitre.  Losovania sa zúčastnili a študentov usmernili pedagógovia katedry PhDr. Solgajová, PhD., PhDr. Krištofová, PhD., PhDr. Zrubcová, PhD. a tutoriálna učiteľka tretiakov PhDr. Slamková, PhD. Dúfame, že študentky a študenti mali šťastnú ruku a vylosovali si práve tú ich vytúženú kliniku!