Informácie o udalostiach

Kampaň Prevencia sepsy

Nezabudni: prevencia sepsy v zdravotníckom zariadení je aj v tvojich rukách!

Edukačný materiál – prezentácia pre zdravotníckych pracovníkov