Informácie o udalostiach

Prvá pomoc

Takýmto zaujímavým spôsobom prebiehali cvičenia prvej pomoci druhákov s PhDr. Pavelovou, PhD. v letnom semestri ak. r. 2017/18.