Informácie o udalostiach

Študentská vedecká konferencia v Pardubiciach

Dňa 19. apríla 2018 sa na Univerzite v Pardubiciach, Fakulte zdravotníckych štúdií konala XIII. Celoštátna študentská vedecká konferencia bakalárskych a magisterských nelekárskych zdravotníckych odborov. Svoje bakalárske a magisterské práce prezentovalo 21 študentov, zo šiestich univerzít, medzi ktorými boli aj práce študentov zo Slovenska.
V druhom a treťom bloku prezentácií v kategórii bakalárskeho štúdia výsledky bakalárskej práce prezentovali aj študentky UKF v Nitre, FSVaZ, Katedry ošetrovateľstva: Viktória Šutová, Monika Jaššová, Diana Studená. Súčasťou konferencie boli aj prezentácie posterov študentov z univerzity v Ankare. Študentky našej katedry zvládli náročné kritéria organizačného výberu konferencie a možnosť byť aktívnym účastníkom je pre nich skúsenosťou, ktorú využijú v ich ďalšom profesijnom raste. Zúčastneným študentom ďakujem za vzornú reprezentáciu našej univerzity.

                                           PhDr. Erika Krištofová, PhD.