Informácie o udalostiach

Deň sestier 2018

Dňa 11.5.2018 o 9.30 hod sa na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva uskutoční odborný seminár Deň sestier 2018 konaný pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier 2018 na tému Sestry: hlas v popredí – zdravie je ľudské právo.