Informácie o udalostiach

Zmeny vo vedení Katedry ošetrovateľstva

Od 1.4.2018 vedúcou Katedry ošetrovateľstva sa stala PhDr. Andrea Solgajová, PhD. Má dlhoročnú pedagogickú prax v odbore ošetrovateľstvo, hlavnými oblasťami jej profesionálneho zamerania sú:  neurologické ošetrovateľstvo, výskum v ošetrovateľstve a evidence based practice v ošetrovateľstve.
Zástupkyňou novej vedúcej našej katedry bude doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD.