Informácie o udalostiach

Deň otvorených dverí – 15.2.2018

15. februára 2018 vyučujúci aj študenti Katedry ošetrovateľstva srdečne vítali záujemcov o  štúdium, ktorí v rámci Dňa otvorených dverí mali možnosť prezrieť priestory FSVaZ, informovať sa o výučbe či zúčastniť sa vyučovania. Návštevníkov sprevádzali a na množstvo otázok týkajúcich sa hlavne prijímacieho konania, dôležitých termínov a systému výučby odpovedali: doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD., PhDr. Andrea Solgajová, PhD., PhDr. Alica Slamková, PhD, a študenti z 2. ročníka. V odbornej učebni ošetrovateľstva A- 5 prebiehala prezentácia odboru, mimovýučbových aktivít a zahraničných mobilít z pohľadu študentov a v učebni A-1 otvorená hodina PhDr. Jozefíny Mesárošovej, PhD. na tému Potreby pacientov a ošetrovateľský proces. S radosťou sme skonštatovali, že medzi absolventmi stredných škôl je stále veľký záujem o odbor ošetrovateľstvo.

Galéria fotografií z akcie