Špecializačné štúdium

V akademickom roku 2022/23 pre zdravotníckych pracovníkov otvorili sme nasledovné akreditované špecializačné študijné programy:

OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O DOSPELÝCH

študijný poradca: doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD., asolgajova@ukf.sk

Ďalšie informácie nájdete na web stránke univerzity: https://www.ukf.sk/studium/dalsie-vzdelavanie


Informácie pre uchádzačov o štúdium sú v časti s názvom Pre uchádzačov