Odborná prax

Garant praxe na Katedre ošetrovateľstva: PhDr. Erika Krištofová, PhD.

Garanti v nemocniciachSúvisiaci obrázok

Kliniky a oddelenia Fakultnej nemocnice v Nitre
Gynekologicko-pôrodnícka klinika –
doc. PhDr. Alexandra Archalousová, PhD., PhDr. Erika Krištofová, PhD.

Chirurgická klinika – PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.
Infekčná klinika – PhDr. Zuzana Spáčilová, PhD.
Interná klinika – PhDr. Ľubica Poledníková, PhD., doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD.
Kardiologická klinika – PhDr. Miroslava Líšková, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny – PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.
Klinika detí a dorastu – PhDr. Erika Krištofová, PhD.
Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie – PhDr. Dana Zrubcová, PhD.
Klinika otorinolaryngológie
– PhDr. Dana Zrubcová, PhD.
Ortopedicko-traumatologická klinika –
PhDr. Ľubica Poledníková, PhD.
Neurologická klinika
– doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD.
Neurochirurgická klinika
– PhDr.  Ľuboslava Pavelová, PhD.
Očná klinika
– PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.  
Onkologická klinika
– PhDr. Alica Slamková, PhD. 
Psychiatrická klinika
– PhDr. Dana Zrubcová, PhD.

Neonatologické oddelenie – PhDr. Erika Krištofová, PhD.
Oddelenie cievnej chirurgie –
PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD.
Oddelenie urgentnej medicíny –
PhDr. Miroslava Líšková, PhD.   

Urologické oddelenie – PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD.

Nemocnica ZOBOR
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra –
PhDr. Zuzana Spáčilová, PhD.

Garanti v primárnej zdravotnej starostlivosti

Hospic
Dom pokoja a zmieru u Bernadetky, Nitra
– PhDr. Alica Slamková, PhD.

Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti
ADOS – MAGDA s.r.o. Nitra
– PhDr. Erika Krištofová, PhD.
ADOS Repiská s.r.o. Nitra –
PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD.

Ambulancie
Všeobecní lekári pre deti a pre dospelých, Nitra
– doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD.

_______________________________________________________________________________________________________

Rozpisy a dokumentácia KLC, SOP a LP k stiahnutiu pre jednotlivé ročníky sú na stránke UKF, vo vzdelávacom portáli EDU https://edu.ukf.sk v kurzovej časti Klinické cvičenia.
Záznamník klinickej
praxe nájdete aj v časti K stiahnutiu tejto stránky.


Šatne študentov na praxi sa nachádzajú v areáli FN v Nitre, v suteréne budovy bývalého očkovacieho centra.

– šatňa č. 1 pre 1. roč. denného štúdia
– šatňa č. 2 pre 1.-3. ročníky externého štúdia
– šatňa č. 3 pre 2. ročník denného štúdia
– šatňa č. 4 pre 3. ročník denného štúdia
Budovu ráno o 4.30 h otvára a večer o 19.30 h zamyká zamestnanec strážnej služby, vrátane soboty, nedele a školských prázdnin.