Bakalárske štúdium

V akademickom roku 2022/2023 sme otvorili nasledovné akreditované študijné programy:

DENNÉ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM OŠETROVATEĽSTVA – študijný program Ošetrovateľstvo,
bakalársky stupeň štúdia, denná forma (3-ročné, Bc.).
Študijní poradcovia:

  • 1. ročník – PhDr. Ľubica Poledníková, PhD., lpolednikova@ukf.sk
  • 2. ročník – PhDr. Miroslava Líšková, PhD., mliskova@ukf.sk
  • 3. ročník – PhDr. Zuzana Spáčilová, PhD., zspacilova@ukf.sk

Profil absolventa denného štúdia


EXTERNÉ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM OŠETROVATEĽSTVAštudijný program Ošetrovateľstvo,
bakalársky stupeň štúdia, externá forma (3-ročné, Bc.).
Študijní poradcovia:

  • 1. ročník- PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD., lpavelova2@ukf.sk
  • 2. ročník – PhDr. Alica Slamková, PhD., aslamkova@ukf.sk
  • 3. ročník – PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD., jmesarosova@ukf.sk

Sprievodca štúdiom FSVaZ za akademický rok 2022/2023


Informácie pre uchádzačov o štúdium sú v časti Pre uchádzačov