Personálne obsadenie

Vedúca katedry:
doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD.

Kontakt: gvorosova@ukf.sk, tel. 037/6408812
Konzultačné hodiny v miestnosti A-111:
– pondelok 9.00-10.30 h, príp. po mailovom dohovore
Profesionálne zameranie: ošetrovateľstvo, interné ošetrovateľstvo, manažment
v ošetrovateľstve, klasifikačné systémy v ošetrovateľstve, teórie a modely v ošetrovateľstve

Zástupca vedúcej katedry:
doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD.

študijný poradca pre špecializačný študijný program Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

Kontakt: asolgajova@ukf.sk, tel. 037/6408813
Konzultačné hodiny v miestnosti A-112:
– pre študentov bc. štúdia – pondelok 8.00-10.00 h
– pre študentov špecial. štúdia – po mailovom dohovore
Profesionálne zameranie: neurologické ošetrovateľstvo, výskum v ošetrovateľstve,
Evidence based practice v ošetrovateľstve

Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť:
PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.

študijný poradca pre 4. ročník externého bakalárskeho štúdia odboru ošetrovateľstvo

Kontakt: jmesarosova@ukf.sk, tel. 037/6408820
Konzultačné hodiny v miestnosti A-404:
– po mailovom dohovore
Profesionálne zameranie: chirurgické ošetrovateľstvo, ošetrovanie rán, mapy starostlivosti v ošetrovateľstve, potreby chorých a ošetrovateľský proces, pády v zdravotníckych zariadeniach, oftalmologické ošetrovateľstvo, anatómia a fyziológia

Profesor:
prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.

Kontakt: mlyncekmilos@hotmail.com, tel. 037/6408809  
Konzultačné hodiny v miestnosti A-106:
– po mailovom dohovore
Profesionálne zameranie: gynekológia a pôrodníctvo, onkogynekológia

Docenti:
doc. PhDr. Alexandra Archalousová, PhD.

Kontakt: aarchalousova@ukf.sk, tel. 037/6408810
Konzultačné hodiny v miestnosti A-109:
– elektronicky v pondelok 16.00-19.00 h príp. po mailovom dohovore
Profesionálne zameranie: gynekológia a pôrodníctvo, gynekologicko-pôrodnícke a neonatologické ošetrovateľstvo, klasifikačné systémy v ošetrovateľstve, teórie a modely v ošetrovateľstve, potreby chorých a ošetrovateľský proces

doc. MUDr. Jozef Korček, PhD.

Kontakt: jkorcek@ukf.sk, tel. 037/6408809
Konzultačné hodiny v miestnosti A-106:
– po mailovom dohovore
Profesionálne zameranie: chirurgia

Odborní asistenti:
PhDr. Melanie Beťková,PhD.

Kontakt: mbetkova@ukf.sk, tel. 037/640808
Konzultačné hodiny v miestnosti A-610:
– pondelok 15.00-17.00 h
Profesionálne zameranie: gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo, manažment v ošetrovateľstve

MUDr. Tomáš Forgon, PhD.

Kontakt: tforgon@ukf.sk, tel. 037/6408809
Konzultačné hodiny v miestnosti A-106:
– po mailovom dohovore
Profesionálne zameranie: kardiológia

PhDr. Erika Krištofová, PhD.

koordinátor praxe

Kontakt: ekristofova@ukf.sk, tel. 037/6408815
Konzultačné hodiny v miestnosti A-114:
– streda 11.00-12.00 h príp. po mailovom dohovore
Profesionálne zameranie: pediatrické ošetrovateľstvo, dermatovenerologické ošetrovateľstvo, infekčné ošetrovateľstvo, etika, pedagogika a edukácia v ošetrovateľstve, komunitná starostlivosť o dieťa a školskú populáciu

PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH

Kontakt: mlaurinc@ukf.sk, tel. 037/6408810           
Konzultačné hodiny v miestnosti A-109:
– po mailovom dohovore 
Profesionálne zameranie: prvá pomoc

PhDr. Miroslava Líšková, PhD.

študijný poradca pre 3. ročník denného bakalárskeho štúdia odboru ošetrovateľstvo

Kontakt: mliskova@ukf.sk, tel. 037/6408810 
Konzultačné hodiny v miestnosti A-109:  
– pre 3. ročník denného štúdia – po mailovom dohovore
– pre ostatné ročníky – utorok 9.00-11.00 h
Profesionálne zameranie: vnútorné choroby a ošetrovateľstvo, preventívna medicína a výchova k zdraviu, transkultúrne ošetrovateľstvo, e-learning v ošetrovateľstve

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD.

Kontakt: mmiskovicova@ukf.sk, tel. 037/6408809
Konzultačné hodiny v miestnosti A-106:
– po mailovom dohovore
Profesionálne zameranie: onkológia

PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD.

študijný poradca pre 2. ročník externého bakalárskeho štúdia odboru ošetrovateľstvo

Kontakt: lpavelova2@ukf.sk, tel. 037/6408815 
Konzultačné hodiny v miestnosti A-114:
– pre 2. ročník externého štúdia – po mailovom dohovore
– pre ostatné ročníky – utorok 11.00-12.30 h
Profesionálne zameranie: ošetrovateľská starostlivosť o kriticky chorých, komunitná ošetrovateľská starostlivosť, problematika prvej pomoci, bazálna stimulácia

PhDr. Ľubica Poledníková, PhD.

študijný poradca pre 2. ročník denného bakalárskeho štúdia odboru ošetrovateľstvo

Kontakt: lpolednikova@ukf.sk, tel. 037/6408816
 Konzultačné hodiny v miestnosti A-115:
– pre 2. ročník denného štúdia – po mailovom dohovore
– pre ostatné ročníky – utorok 13.00-14.30 h
Profesionálne zameranie: geriatrické ošetrovateľstvo a problematika seniorov, fyziologická a klinická výživa, klasifikačné systémy v ošetrovateľstve, domáca ošetrovateľská starostlivosť, potreby chorých a ošetrovateľský proces, problematika prvej pomoci

PhDr. Alica Slamková, PhD.

študijný poradca pre 3. ročník externého bakalárskeho štúdia odboru ošetrovateľstvo

Kontakt: aslamkova@ukf.sk, tel. 037/6408816 
Konzultačné hodiny v miestnosti A-115:
– pre 3. ročník externého štúdia – po mailovom dohovore  
– pre ostatné ročníky – pondelok 11.00-12.30 h
Profesionálne zameranie: onkologické ošetrovateľstvo, gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo, paliatívna starostlivosť, domáca ošetrovateľská starostlivosť, komunikácia v ošetrovateľstve, ošetrovateľstvo zdravia pri práci

PhDr. Zuzana Spáčilová, PhD. 

študijný poradca pre 1. ročník denného bakalárskeho štúdia odboru ošetrovateľstvo

Kontakt: zspacilova@ukf.sk, tel. 037/6408811 
Konzultačné hodiny v miestnosti A-110:
– pre 1. ročník denného štúdia – po mailovom dohovore
– pre ostatné ročníky – štvrtok 10.00-11.00 h
Profesionálne zameranie: onkologické ošetrovateľstvo, vybrané odbory ošetrovateľstva

doc. MUDr. Ivan Vaňo , PhD.

Kontakt: ivano@ukf.sk, tel. 037/6408809
Konzultačné hodiny v miestnosti A-106:
– po mailovom dohovore
Profesionálne zameranie: vnútorné lekárstvo

PhDr. Dana Zrubcová, PhD.

študijný poradca pre 1. ročník externého bakalárskeho štúdia odboru ošetrovateľstvo

Kontakt: dzrubcova@ukf.sk, tel. 037/6408811 
Konzultačné hodiny v miestnosti A-110:
– pre 1. ročník denného štúdia – po mailovom dohovore
– pre ostatné ročníky – štvrtok 11.00-12.30 h
Profesionálne zameranie: psychiatrické ošetrovateľstvo, podpora duševného zdravia

Lektor:
Mgr. Mária Semanišinová

ERASMUS+ koordinátor

Kontakt: msemanisinova@ukf.sk, tel. 037/6408808 
Konzultačné hodiny v miestnosti A-610:
– streda 9.30-11.00 h príp. po mailovom dohovore 
Profesionálne zameranie: anglický jazyk

Administratívni pracovníci:
Mgr. Daniela Kovarčíková

sekretariát

Kontakt: tel. 037/6408814 
Sekretariát Katedry ošetrovateľstva: miestnosť A-113  

Mariana Mikulová

technička, správkyňa čiastkovej knižnice Katedry ošetrovateľstva

Kontakt: mmikulova@ukf.sk, tel. 037/6408809 
Otváracie hodiny čiastkovej knižnice v miestnosti A-106:
pondelok, streda 8.00-11.30 h  utorok, štvrtok, piatok 8.00-11.30 a 12.30-15.00 h