Referencie

Ocenenie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
“ BIELE SRDCE „
v kategórii Sestra – pedagóg získali:

v roku 2007 – doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD.
v roku 2009 – PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.
                                 PhDr. Dana Zrubcová, PhD.
v roku 2010 – PhDr. Erika Krištofová, PhD.
v roku 2011 – PhDr. Ľubica Poledníková, PhD.
v roku 2012 – PhDr. Alica Slamková, PhD.
v roku 2013 – PhDr. Miroslava Líšková, PhD.
v roku 2014 – PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD.
v roku 2015 – PhDr. Andrea Solgajová, PhD.
v roku 2020 – PhDr. Zuzana Spáčilová, PhD.

Víťaz projektu Zdravotníckych novín
„TOP LEKÁR NA SLOVENSKU 2015“
v kategórii Onkogynekológia:

prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.


V súťaži Vydavateľstva Ecopress a.s. titul
„SESTRA ROKA 2012“
v kategórii Manažér získala:

PhDr. Melanie Beťková, PhD.


Držitelia ZLATEJ JÁNSKEHO PLAKETY 
za viac ako 30-násobné dobrovoľné darcovstvo krvi:

PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD. a PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.


Ďakovný list rektora UKF v Nitre
pri príležitosti Dňa učiteľov 2017  pre PhDr. Alicu Slamkovú, PhD.

za aktívnu iniciatívu v rozvoji vysokoškolského vzdelávania a jeho kvality, vysoko profesionálny prístup k odbornému rastu a podpore študentov našej univerzity a šíreniu dobrého mena našej Alma mater doma i v zahraničí.Cena rektora UKF v Nitre 
za vedeckú a umeleckú činnosť za rok 2014
pre

doc. PhDr. Gabrielu Vörösovú, PhD.

a PhDr. Andreu Solgajovú, PhD.

za monografické dielo Tomáš Sollár et al.: Anxiety and Coping in Hospitalized Patients. Measurement Tools and Findings. – 21. 9. 2015 

      Cenu za autorský tím na slávnostnom otvorení akademického roka 2015/16 prevzal doc. PhDr. Tomáš Sollár, PhD. 


Cena dekanky:

Pracovisko dekankinho funkčného obdobia pre Katedru ošetrovateľstva
za najväčší nárast pracoviska v kľúčových parametroch vzdelávania, vedy, publikovania a odborného rastu – 13.4.2015

       Certifikát Slovenskej nadácie srdca a Slovenskej kardiologickej spoločnosti

ako poďakovanie za účasť študentov na akcii Deň srdca 2014


Ďakovný list od pacientky p. Emílii  Šimkovej

  za obetavú prácu študentky odboru Ošetrovateľstvo – Lenky Jánošovej, 2014                  

Ďakovné listy Ligy proti rakovine  za zapojenie sa študentov KOŠ do zbierky Dňa narcisov v rokoch 2011-2019


            

Ďakovné listy Ligy za duševné zdravie za účasť študentov na zbierke Dni nezábudiek v rokoch 2009, 2010 a 2011


pozn. Prílohu zväčšíte kliknutím na obrázok